Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
Аддзел адукацыі Бераставіцкага райвыканкама

Дзяржаўная ўстанова адукацыі
"АЛЕКШЫЦКІ ЯСЛІ-САД"

 

Галоўная | Адно акно | Звароты | Аб установе | Бацькам | New | Сэрвісы

 

Меню раздзелу

 

 

статыстыка наведванняў

Яндекс.Метрика

 

 

Навукова-метадычнае забеспячэнне

(вучэбныя выданні на беларускай мове, зацверджаныя або афіцыйна дапушчаныя)

1. Дубініна, Д.М. Культура Беларусі ў казках і паданнях: дапаможнік для педагогаў устаноў дашкольнай адукацыі / Д.М. Дубініна, Д.У. Дубінін. – Мінск: Зорны верасень, 2008. – 120 с.

2. Дубініна, Д.М. Родныя вобразы ў паэтычным слове: дапаможнік для педагогаў устаноў дашкольнай адукацыі: у 2 ч. Ч. 1 / Д.М. Дубініна. – Мазыр: ТАА ВД «Белы Вецер», 2008. – 136 с.

3. Дубініна, Д.М. Родныя вобразы ў паэтычным слове: дапаможнік для педагогаў устаноў дашкольнай адукацыі: у 2 ч. Ч. 2 / Д.М. Дубініна. – Мазыр: ТАА ВД «Белы Вецер», 2008. – 108 с.

4.Старжынская, Н.С. Развіццё беларускага маўлення дашкольнікаў: дапаможнік для педагогаў устаноў дашкольнай адукацыі / Н.С. Старжынская, Д.М. Дубініна. – Мазыр: ТАА ВД «Белы Вецер», 2008. – 112 с.

5. Старжынская, Н.С. Заняткі па развіцці маўлення і маўленчых зносін у дзіцячым садзе: дапаможнік для педагогаў устаноў дашкольнай адукацыі з беларускай мовай навучання / Н.С. Старжынская, Д.М. Дубініна. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2008. – 172 с.

6. Дубініна, Д.М. Родная прырода ў вуснай народнай творчасці: дапаможнік для педагогаў устаноў дашкольнай адукацыі / Д.М. Дубініна, А.А Страха, Д.У. Дубінін. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2012. – 136 с.

 

7. Дубініна, Д.М. Свет вакол мяне: вучэбна-метадычны дапаможнік для педагогаў устаноў дашкольнай адукацыі з беларускай мовай навучання / Д.М. Дубініна. – 2-е выд., пашыр. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2012. – 56 с. (ВМК «Мае першыя ўрокі»).

8.Жытко, І.У. Матэматычны калейдаскоп: вучэбна-метадычны дапаможнік для педагогаў устаноў дашкольнай адукацыі з беларускай мовай навучання /І. У. Жытко. – 2-е выд., перагл. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2012. – 64 с. (ВМК «Мае першыя ўрокі»).

9.Анцыпіровіч А.М., Зыль, В.М. У свеце музыкі: вучэбны наглядны дапаможнік для педагогаў устаноў дашкольнай адукацыі / А.М. Анцыпіровіч, В.М. Зыль. – Мінск: РУП «Выдавецтва «Пачатковая школа», 2013. – 48 с. –(Серыя «Свет дзяцінства»).

 10. Дубініна, Д.М. У свеце казак: вучэбны наглядны дапаможнік для педагогаў устано ўдашкольнай адукацыі з беларускай мовай навучання / Д.М. Дубініна. – Мінск: РУП «Выдавецтва «Пачатковая школа», 2013. – 24 с. – (Серыя «Свет дзяцінства»).

 11. Дубініна, Д.М. Свет вакол мяне: вучэбны дапаможнік для выхаванцаў старшых груп (ад пяці да шасці гадоў) устаноў дашкольнай адукацыі / Д.М. Дубініна. – 8-е выд. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2013. – 64 с.: іл. – (ВМК «Мае першыя ўрокі»).

12. Дубініна, Д.М. Свет вакол мяне. Рабочы сшытак: вучэбны дапаможнік для выхаванцаў старшыхгруп (ад пяці да шасці гадоў) устаноў дашкольнай адукацыі / Д.М. Дубініна. – 8-е выд. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2013. – 56 с.: іл. – (ВМК «Мае першыя ўрокі»).

13. Жытко, І.У. Матэматычны калейдаскоп: вучэбны дапаможнік для выхаванцаў старшых груп (ад пяці да шасці гадоў) устаноў дашкольнай адукацыі / І.У.Жытко.8-е выд. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2013. – 64 с.: іл. – (ВМК «Мае першыя ўрокі»).

14. Жытко, І.У. Матэматычны калейдаскоп. Рабочы сшытак: вучэбны дапаможнік для выхаванцаў старшых груп (ад пяці да шасці гадоў) устаноў дашкольнай адукацыі / І.У. Жытко. – 8-е выд. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2013. – 64 с.: іл. – (ВМК «Мае першыя ўрокі»).

15.Жытко, І.У.  Насустрач матэматыцы: вучэбны наглядны дапаможнік для педагогаў устаноў дашкольнай адукацыі / І.У. Жытко. – Мінск: РУП «Выдавецтва “Пачатковая школа”», 2013.24 с. – (Серыя «Свет дзяцінства»).

 

16.  Старжынская, Н.С. Вучыся размаўляць правільна: вучэбны наглядны дапаможнік для педагогаў устаноў дашкольнай адукацыі з беларускай мовай навучання / Н.С. Старжынская. – Мінск: РУП «Выдавецтва “Пачатковая школа”», 2013. – 24 с. – (Серыя «Свет дзяцінства»).

17.Страха, А.А. У свеце прыроды: вучэбны наглядны дапаможнік для педагогаў устаноў дашкольнай адукацыі /А.А. Страха. – Мінск: РУП «Выдавецтва “Пачатковая школа”», 2013. – 16 с. – (Серыя «Свет дзяцінства»).

18. Хадановіч, Л.С. Падарожжа ў свет музыкі: вучэбны дапаможнік для выхаванцаў старшых груп (ад пяці да шасці гадоў) устаноў дашкольнай адукацыі / Л.С. Хадановіч. – 8-е выд. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2013. – 64 с: іл. – (ВМК «Мае першыя ўрокі»).

19. Хадановіч, Л.С. Падарожжа ў свет музыкі. Рабочы сшытак: вучэбны дапаможнік для выхаванцаў старшых груп (ад пяці да шасці гадоў) устаноў дашкольнай адукацыі /Л.С. Хадановіч. – 8-е выд. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2013. – 64 с: іл. – (ВМК «Мае першыя ўрокі»).

20.  Старжынская, Н.С. Народная цацкалюстэрка культуры (ад 3 да 7 гадоў) (з электронным дадаткам) : дапаможнік для педагогаў устаноў дашк. адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання / Н. С. Старжынская, Д. М. Дубініна. — Мінск : Вышэйшая школа, 2014. — 87 с. + 1 электрон. апт. дыск.

21 .Дубініна, Д.М. Выхаванне ў дзяцей дашкольнага ўзросту цікавасці да беларускай мастацкай літаратуры і фальклору : дапаможнік для педагогаў устаноў дашк. адукацыі.

У дапаможніку прадстаўлены сеансы актывізуючых зносін з дзецьмі ад 3 да 4 гадоў, ад 4 да 5 гадоў і ад 5 да 7 гадоў. Прапануецца матэрыял, які даецца ў адпаведнасці з задачамі адукацыйнай вобласці «Мастацтва» («Мастацкая літаратура») вучэбнай праграмы дашкольнай адукацыі, уключае метадычныя рэкамендацыі па выкарыстанні твораў беларускай мастацкай літаратуры
і фальклору ў час нерэгламентаванай дзейнасці.

22.Даўгалёў, Д.М., Пецюкевіч, В.Г. Добры дзень, садок дзіцячы! (песні для дзяцей ад 5 да 7 гадоў) : дапаможнік для педагогаў устаноў дашк. адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання.

Дапаможнік уключае ноты і тэксты песень для дзяцей ад 5 да 7 гадоў. Змест дапаможніка накіраваны на рэалізацыю задач адукацыйнай вобласці «Мастацтва» («Музычная дзейнасць») вучэбнай праграмы дашкольнай адукацыі.

23.Гарбатава, А.У. Вучымся пісаць, гуляючы (ад 5 да 7 гадоў): вучэб. нагляд. дапаможнік для педагогаў устаноў дашк. адукацыі з беларускай мовай навучання.

Змест дапаможніка накіраваны на рэалізацыю задач адукацыйнай вобласці «Мастацтва» («Мастацкая дзейнасць», «Падрыхтоўка рукі да пісьма») вучэбнай праграмы дашкольнай адукацыі.

24. Жытко, I.У. Фарміраванне элементарных матэматычных уяўленняў у дзяцей ад 3 да 4 гадоў: вучэб.­метад. дапаможнік для педагогаў устаноў дашк. адукацыі з беларускай мовай навучання.

Змест дапаможніка накіраваны на рэалізацыю задач адукацыйнай вобласці «Элементарныя матэматычныя ўяўленні» вучэбнай праграмы дашкольнай адукацыі.

25.Жытко, I.У. Знаёмства з матэматыкай (ад 3 да 4 гадоў): вучэб. нагляд. дапаможнік для педагогаў устаноў дашк. адукацыі з беларускай мовай навучання.

Змест дапаможніка накіраваны на рэалізацыю задач адукацыйнай вобласці «Элементарныя матэматычныя ўяўленні» вучэбнай праграмы дашкольнай адукацыі

26. Жытко, I.У. Пасябруй з матэматыкай (ад 3 да 4 гадоў): вучэб. нагляд. дапаможнік для педагогаў устаноў дашк. адукацыі з беларускай мовай навучання.

Змест дапаможніка накіраваны на рэалізацыю задач адукацыйнай вобласці «Элементарныя матэматычныя ўяўленні» вучэбнай праграмы дашкольнай адукацыі.

 

27. Царёва, Л.П. Читаем вместе: учеб. нагляд. пособие для педагогов учреждений дошк. образования с белорусским и русским языками обучения / 
Л. П. Царёва. — Мозырь : Белый Ветер, 2015. — 63, [1] с. : ил.

Содержание пособия направлено на реализацию задач образовательной области «Обучение грамоте» учебной программы дошкольного образования (от 6 до 7 лет).

 

 28.Читаем детям: хрестоматия : пособие для педагогов учреждений дошк. образования : в 3 т. / сост. : А. И. Саченко, Л. А. Смаль. — Минск : Экоперспектива, 2015. — Т. 1 : До 3 лет. — 207 с. Хрестоматия включает произведения художественной литературы и фольклора, рекомендованные учебной программой дошкольного образования (образовательная область «Искусство», компонент «Художественная литература»), — Т. 2 : От 3 до 5 лет. — 415 с.,  – Т. 3 : От 5 до 7 лет. В 2 кн., кн. 1. — 463 с.

 

29. Страха, А.А. У свеце прыроды : вучэб. нагляд. дапаможнік для педагогаў устаноў дашк. адукацыі з беларускай мовай навучання /

А. А. Страха. — Мінск : Пачатковая школа, 2013. — 16 с. — (Серыя «Свет дзяцінства»).

 30.  Гарбатава, А.У. Вучымся пісаць, гуляючы. Ад 5 да 7 гадоў. Лінія-забаўніца: вучэб. нагляд. дапам. для педагогаў устаноў дашк. адукацыі з беларус. мовай навучання / А.У. Гарбатова. — Мінск: Аверсэв, 2016. — 31 с.:іл.

31. Гарбатава, А. У. Вучымся пісаць, гуляючы. Ад 5 да 7 гадоў. Малюю ўзоры: вучэб. нагляд. дапам. для педагогаў устаноў дашк. адукацыі з беларус. мовай навучання / А.У. Гарбатова. — Мінск: Аверсэв, 2016. — 29 с.:іл.

32. Гарбатава, А. У. Вучымся пісаць, гуляючы. Ад 5 да 7 гадоў. У госці да радка: вучэб. нагляд. дапам. для педагогаў устаноў дашк. адукацыі з беларус. мовай навучання / А.У. Гарбатова. — Мінск: Аверсэв, 2016. — 29 с.:іл.

33.Дубініна, Д.М. Родная прырода ў вуснай народнай творчасці : дапаможнік для педагогаў устаноў дашк. адукацыі / Д. М. Дубініна, А. А. Страха, Д. У. Дубінін. — Мінск : Нац. ін­т адукацыі, 2012. — 136 с.

 34.Дубініна, Д.М. Свет вакол мяне : вучэб.­метад. дапаможнік для педагогаў устаноў дашк. адукацыі з беларускай мовай навучання /

35.Д. М. Дубініна. — 2­е выд., пашыр. — Мінск : Нац. ін­т адукацыі, 2012. — 56 с. (ВМК «Мае першыя ўрокі»).

36.Дубініна, Д.М. Свет вакол мяне : вучэб. дапаможнік для выхаванцаў старшых груп (ад пяці да шасці гадоў) устаноў дашк. адукацыі / Д. М. Дубініна. — 9­е выд. — Мінск : Нац. ін­т адукацыі, 2014. — 64 с. : іл. — (ВМК «Мае першыя ўрокі»).

37.Дубініна, Д.М. Свет вакол мяне. Рабочы сшытак : вучэб. дапаможнік для выхаванцаў старшых груп (ад пяці да шасці гадоў) устаноў дашк. адукацыі / Д. М. Дубініна. — 9­е выд. — Мінск : Нац. ін­т адукацыі, 2014. — 56 с. : іл. — (ВМК «Мае першыя ўрокі»).

38. Жытко, І.У. Матэматычны калейдаскоп : вучэб.­метад. дапаможнік для педагогаў устаноў дашк. адукацыі з беларускай мовай навучання / І. У. Жытко. — 2­е выд., перагл. — Мінск : Нац. ін­т адукацыі, 2012. — 64 с. (ВМК «Мае першыя ўрокі»).

39.Жытко, І.У. Матэматычны калейдаскоп : вучэб. дапаможнік для выхаванцаў старшых груп (ад пяці да шасці гадоў) устаноў дашк. адукацыі / 

40.І. У. Жытко. — 9­е выд. — Мінск : Нац. ін­т адукацыі, 2014. — 64 с. : іл. — (ВМК «Мае першыя ўрокі»).

41. Жытко, І.У. Матэматычны калейдаскоп. Рабочы сшытак : вучэб. дапаможнік для выхаванцаў старшых груп (ад пяці да шасці гадоў) устаноў дашк. адукацыі / І. У. Жытко. — 9­е выд. — Мінск : Нац. ін­т адукацыі,

42. 2014. — 64 с. : іл. — (ВМК «Мае першыя ўрокі»).

43.Хадановіч, Л.С. Падарожжа ў свет музыкі : вучэб.­метад. дапаможнік для педагогаў устаноў дашк. адукацыі з беларускай мовай навучання / Л. С. Хадановіч. — 2­е выданне, пераглед. — Мінск : Нац. ін­т адукацыі, 2012. — 64 с. (ВМК «Мае першыя ўрокі»).

44. Хадановіч, Л.С. Падарожжа ў свет музыкі : вучэб.дапаможнік для выхаванцаў старшых груп (ад пяці да шасці гадоў) устаноў дашк. адукацыі / 
Л. С. Хадановіч. — 9­е выд. — Мінск : Нац. ін­т адукацыі, 2014. — 64 с: іл. — (ВМК «Мае першыя ўрокі»).

45. Хадановіч, Л.С. Падарожжа ў свет музыкі. Рабочы сшытак : вучэб. дапаможнік для выхаванцаў старшых груп (ад пяці да шасці гадоў) устаноў дашк. адукацыі / Л. С. Хадановіч. — 9­е выд. — Мінск : Нац. ін­т адукацыі, 2014. — 64 с : іл. — (ВМК «Мае першыя ўрокі»).

 

46. Горелова, Л.А. Твоя столица: стадионы и спортплощадки Минска / Твая сталіца: стадыёны і спортпляцоўкі Мінска (от 5 до 7 лет) (Серия «Страницы родной земли» / Серыя «Старонкі роднай зямлі»): учеб. нагляд. пособие для педагогов учреждений дошк. образования / Л. А. Горелова. — Минск : Народная асвета, 2016.

Учебное наглядное пособие включает развивающие игры для детей от 5 до 7 лет, направленные на развитие интереса и приобщение к физической культуре; расширение представлений о многообразии видов спорта; обогащение представлений о спортивных объектах Минска, выдающихся белорусских спортсменах; приобщение к идеям Олимпийского движения через развитие избирательного интереса к определенному виду упражнений и спортивных игр.Содержание игр способствует реализации задач образовательных областей «Физическая культура» и «Ребенок и общество» учебной программы дошкольного образования в старшей группе.

47. Гракова, К.Г. Твоя столица: заводы и фабрики Минска / Твая сталіца: заводы і фабрыкі Мінска (от 5 до 7 лет) (Серия «Страницы родной земли» / Серыя «Старонкі роднай зямлі»): учеб. нагляд. пособие для педагогов учреждений дошк. образования / К. Г. Гракова. — Минск : Народная асвета, 2016.

Учебное наглядное пособие включает развивающие игры для детей от 5 до 7 лет, направленные на расширение и углубление представлений о промышленных предприятиях г. Минска, производимой ими продукции, трудовых достижениях белорусов, о наиболее значимых изделиях белорусской промышленности; развитие интереса к предметам рукотворного мира.Содержание игр способствует реализации задач образовательной области «Ребенок и общество» («Рукотворный мир») учебной программы дошкольного образования в старшей группе.

48 .Давидович, Е.Б. Твоя столица: архитектура Минска / Твая сталіца: архітэктура Мінска (от 5 до 7 лет) (Серия «Страницы родной земли» / Серыя «Старонкі роднай зямлі»): учеб. нагляд. пособие для педагогов учреждений дошк. образования / Е. Б. Давидович. — Минск : Народная асвета, 2016.

Содержание учебного наглядного пособия способствует реализации задач образовательных областей «Ребенок и общество» («Познание социума», «Игровая деятельность»), «Искусство. Изобразительная деятельность». («Восприятие произведений изобразительного искусства») учебной программы дошкольного образования. Включает развивающие игры для детей от 5 до 7 лет, направленные на расширение и углубление представлений об архитектурном облике Минске – столице Республики Беларусь.

49. Евдокимова, Н.Н. Твоя столица: театры Минска / Твая сталіца: тэатры Мінска (от 5 до 7 лет) (Серия «Страницы родной земли» / Серыя «Старонкі роднай зямлі»): учеб. нагляд. пособие для педагогов учреждений дошк. образования / Н. Н. Евдокимова. — Минск : Народная асвета, 2016.

Учебное наглядное пособие содержит развивающие игры, направленные на воспитание у ребенка от 5 до 7 лет любви к своей Родине, ее культуре, интереса к театральной деятельности, а также на развитие мышления, речи, памяти, воображения.

Содержание учебного наглядного пособия направлено на реализацию задач учебной программы дошкольного образования образовательных областей «Ребенок и общество» («Познание социума», «Игровая деятельность»), «Развитие речи и культура речевого общения. Развіцце маўлення і культура маўленчых зносін», «Искусство».

50.Петрикевич, А.А. Твоя столица: парки и скверы Минска / Твая сталіца: паркі и скверы Мінска (от 5 до 7 лет) (Серия «Страницы родной земли» / Серыя «Старонкі роднай зямлі»): учеб. нагляд. пособие для педагогов учреждений дошк. образования / А. А. Петрикевич. — Минск : Народная асвета, 2016.

Учебное наглядное пособие включает развивающие игры для детей от 5 до 7 лет, направленные на расширение представлений о Минске – главном городе, столице Республики Беларусь. Уточняются представления детей о ландшафтной архитектуре (парки, скверы) и малых архитектурных формах (фонари, фонтаны, ограды и др.). Включенные в пособие игры помогают развитию у ребенка памяти, внимания, воображения, мышления, речи. Содержание учебного наглядного пособия способствует реализации задач образовательных областей «Ребенок и природа», «Ребенок и общество» («Познание социума», «Игровая деятельность»), «Искусство. Изобразительная деятельность» («Восприятие произведений искусства») учебной программы дошкольного образования для старшей группы.

 

 

 

      

        

 

      

    

 

тэлефон: (01511)73863  e-mailsad-olekshicy@berestovica.edu.byтэлефон, электронная пошта, рэгістрацыйнае пасведчанне